Model TIMES-CZ

Předpoklady scénářů

Obecné

Diskontní míra

Diskontní míra odráží náklady kapitálu a očekávanou míru návratnosti investic, a je tedy jedním z klíčových faktorů při rozhodnutích o dlouhodobých investicích a pro hodnocení nákladů a přínosů různých politik.
Nejčastěji se diskontní míry používané v energetických modelech pohybují mezi 5 a 9 procenty.
V modelu TIMES-CZ počítáme s následujícími hodnotami diskontní míry: 5%, 7%, 8%, 9% a 11%.

Potenciál OZE

Do modelu TIMES-CZ jsou začleněny 4 varianty potenciálů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny (OZE). První varianta vychází ze zeleného scénáře SEK. Další dvě vychází Studie komory OZE a předpokládají vyšší potenciál OZE než SEK. Poslední varianty představuje velmi konzervativní odhad potenciálu OZE.

Potenciály pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2050 [TWh]

Voda
Geo
PV
Bioplyn
Vítr
Biomasa
Zelený scénář SEK

2.53

0.14

7.6

4.5

4.53

10.2

Studie komory OZE

2.53

0.14

8

4.5

9.78

11

Studie komory OZE -  optimistický scénář

2.53

0.14

10

4.5

16

13

Konzervativní

2.53

0

5

3

2

6


Exogenní ceny komodit

Cena silové elektřiny

Cena silové elektřiny je relevantní jen pro objem čistého vývozu/dovozu elektřiny. Výrobní náklady elektřiny v ČR jsou výsledkem modelu.

Předpoklady cen silové elektřiny [€2015/MWh]


2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
střední

38
38
44
49
52
54
54
54
nízká

38
38
38
38
38
38
38
38
velmi nízka

38
38
36
34
33
31
29
28
vysoká

38
45
70
74
78
82
87
92
Dle optimalizovaného scénáře SEK

38
40
50
60
65
70
70
70
Exp(18€/MWh), Imp(54€/Mwh)
Import
54
54
54
54
54
54
54
54
Export
18
18
18
18
18
18
18
18


Cena biomasy

Jelikož jde o ryze lokální zdroj, jsou pro cenu biomasy definovány předpoklady samostatně a to vždy ve 3 stupních, kdy 1. nejlevnější stupeň má potenciál 99 PJ za rok, 2. stupeň 65 PJ za rok a 3. stupeň  75 PJ za rok.

Cena biomasy v jednotlivých předpokladech a stupních [€/GJ]


2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

nízká

1. stupeň

0.47

0.47

0.47

0.47

0.47

0.47

0.47

0.47

2. stupeň

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

3. stupeň

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

střední

1. stupeň

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2. stupeň

2

2

2

2

2

2

2

2

3. stupeň

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

vysoká

1. stupeň

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2. stupeň

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

3. stupeň

3

3

3

3

3

3

3

3


Politiky a regulace

Konec provozu EDU

Životnost jaderné elektrárny Dukovany (EDU) se předpokládá alespoň do roku 2025-2027, ale spíše až do roku 2035-2037. Proto je jako výchozí předpoklad modelu životnost EDU do roku 2035. Zejména z politických důvodů existuje možnost, že by EDU nebylo prodlouženo povolení k provozu a musela by se uzavřít do 2025. Za určitých okolností lze naopak uvažovat o prodloužení elektrárny na 60 let, tj. do roku 2045.

Cena povolenky EUA

Cena povolenky EUA systému emisního systému EU ETS je klíčovým faktorem, které ovlivňuje vývoj sektoru energetiky. Z toho důvodu jsou u tohoto parametru uvažovány kromě předpokladů Státní energetické koncepce (SEK)[1], World energy outlook 2017 [3] a DECC [4] i další úrovně cen EUA (bez reference).

Předpoklady cen povolenky EUA [€2015/t CO2]

2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Reference

5 €
5
5
5
5
5
5
5
5


10 €
5
10
10
10
10
10
10
10


15 €
5
15
15
15
15
15
15
15


20 €
5
20
20
20
20
20
20
20


25 €
5
20
25
25
25
25
25
25


30 €
5
20
25
30
30
30
30
30


35 €
5
20
27.5
35
35
35
35
35


40 €
5
20
30
40
40
40
40
40


45 €
5
20
32.5
45
45
45
45
45


50 €
5
20
35
50
50
50
50
50


SEK
5
9
23
33
34.7
36.5
40
40
MPO [1]

WEO-NP
5
17
18.75
28.5
33.5
36
44
50
WEO [3] New Policies Scenario

DECC střední
5
12
51
87
87
87
87
87
DECC [4] střední scénář

DECC vysoká
5
50
96
135
135
135
135
135
DECC [4] vysoký scénář

WEO-SD
5
20
47.25
77
92
105
125
145
WEO [3] Sustainable Development Scenario

Prolomení ÚEL

Prolomení ÚEL reprezentuje dostupnost tuzemského hnědého uhlí v návaznosti na prolomení či neprolomení územních ekologických limitů (ÚEL) těžby hnědého uhlí dle 4 variant navržených Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) v roce roku 2015. Varianta ÚEL 1 představuje zachování ÚEL v podobě před usnesením Vlády České republiky ze dne 19.10. 2015 č. 827 [2].  Varianta ÚEL 2 představuje schválené prolomení ÚEL na velkolomu Bílina.  Varianta ÚEL 3 představuje prolomení ÚEL na velkolomu Bílina a částečné prolomení na velkolomu ČSA. Varianta ÚEL 4 představuje prolomení ÚEL na velkolomu Bílina i na velkolomu ČSA. Vláda České republika schválila 19.10. 2015 variantu ÚEL 2, proto je pro tuto variantu dostupných nejvíce kombinací ostatních parametrů modelu.

Plánované těžby hnědého uhlí v jednotlivých variantách ÚEL [PJ] (průměry za 5 leté období)

2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
ÚEL 1
488
415
343
279
232
126
62
62
ÚEL 2
487
438
382
335
291
211
131
108
ÚEL 3
487
438
439
420
298
211
131
108
ÚEL 4
487
438
414
433
393
313
233
210